Vloeistofdichte vloeren/ Bodembescherming

Vloeistofdichte vloeren/ Bodembescherming

Op plaatsen waar met vervuilende (vloei)stoffen wordt gewerkt, eist de overheid een vloeistofdichte danwel een vloeistofkerende voorziening. Al naar gelang de eisen in de eventuele vergunning, de ondergrond, de vervuilende stoffen en uiteraard de eisen en wensen van de opdrachtgever biedt TSA een vloeistofdichte oplossing volgens CUR/PBV 44. Ook verzorgt TSA in nauwe samenwerking met geaccrediteerde inspectiebureaus het certificaat “vloeistofdicht”.

TSA verzorgt in alle gevallen een gratis inspectie en advies om een helder beeld van de situatie en eventuele oplossing te krijgen. Neem gerust contact op.

Vloeistofdicht op asfalt
TSA biedt diverse mogelijkheden voor een vloeistofdichte oplossing op asfalt. Dit kan bestaan uit een eenvoudige slijt/slemlaag (oppervlakte bescherming) tot een volledig gewapende afdichting. Een en ander zal sterk afhangen van de staat van de ondergrond, de functie, het gebruik en de verwachtingen van de opdrachtgever.

Vloeistofdicht op beton of steenachtige ondergronden
In sommige gevallen kan beton van zichzelf als vloeistofdicht worden aangemerkt (afhankelijk van de dikte en kwaliteit). Vervuilende stoffen kunnen echter het beton binnendringen en aantasten. In dergelijk gevallen volstaat een relatief eenvoudig systeem om de vloer te beschermen. In het geval dat er ernstige scheurvorming en/of werking in de vloer zit biedt TSA een volledig gewapend en scheuroverbruggend systeem die de werking uit de ondergrond opvangt.

 

Wasplaats vloeistofdicht en antislip

Molgoot van overslagplaats vloeistofdicht

Containerplaats vloeistofdicht en antislip

Binnenvoer reinigen met Trifex MC

 

 

Comments are closed.